MÁC NHÔM TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỘ CỨNG
JIS HITACHI AISI DIN GB HRC
A1050
A5052
A5083
A6061
A7075
BẢNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC
MÁC %Fe %Mg %Cr %Zn %Mn
A1050  – 0.4  – 0.5  – 0.05  – 0.05
A5052  – 0.4 2.2-2.8 0.15-0.35  – 0.1  – 0.1
A5083  – 0.4 4.0-4.9 0.05-0.25  – 0.25 0.4-1.0
A6061  – 0.7 0.8-1.2 0.04-0.35  – 0.25  – 0.15
A7075  – 0.5 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1  – 0.3
LOẠI THÉP KÍCH THƯỚC TRẠNG THÁI ỨNG DỤNG XUẤT XỨ
Dày (mm) Rộng (mm)
Nhôm Tấm 1~150 1500 Sử dụng trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, robot. Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan
150~700 1500
Nhôm Tròn Ø6~200 L = 6000 Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan
Ø200~900 L = 6000
Related products
Leave Comment