LOẠI KHUÔNKHẢ NĂNG GIA CÔNGSỐ LƯỢNGXUẤT XỨ
Dày (mm)Rộng (mm)Dài (mm)
Khuôn ép nhựa</= 1000</= 1500</= 30007 MáyNhật Bản
Khuôn dập nguội</= 1000</= 1500</= 30007 MáyNhật Bản
Khuôn dập nóng</= 1000</= 1500</= 30007 MáyNhật Bản
Khuôn đột lỗ</= 1000</= 1500</= 30007 MáyNhật Bản
Khuôn đúc</= 1000</= 1500</= 30007 MáyNhật Bản
Related products