Thực trạng ngành công nghiệp sản xuất khuôn mẫu và xu hướng phát triển

(Tin tức) Trên thế giới, cuộc cách mạng về máy tính điện tử đã có tác động lớn vào nền sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, trong ngành công nghiệp chế tạo khuôn mẫu hiện đại, công nghệ thông tin (CNTT)  đã được ứng dụng rộng rãi, để nhanh chóng chuyển đổi các quá trình…

Details