5 phát kiến định hình nên thế giới

5 vấn đề sẽ định hình tương lai theo các nhà chuyên môn Tươi lai tươi sáng của chúng ta: công nghệ mới hứa hẹn sẽ giải quyết nhiều vấn đề lớn của thế giới. Tuy nhiên, tương lai tới cũng khủng hoảng khi sự gia tăng thay đổi đang phá vỡ nhiều khía cạnh…