Đặc điểm :
Độ bền nhiệt cao độ dai va đập được cân bằng tốt , khả năng gia công cơ tốt , biến dạng rất ít dau khi nhiệt luyện.
Để cho khuôn tốt hơn thì ram ít nhất 2 lần.
Ứng dụng chính :
Được sử dụng rộng rãi cho khuôn đúc nhôm và kẽm , khuôn đúc áp lực thấp

Đặc điểm :
Độ bền nhiệt cao độ dai va đập được cân bằng tốt , khả năng gia công cơ tốt , biến dạng rất ít dau khi nhiệt luyện.
Để cho khuôn tốt hơn thì ram ít nhất 2 lần.
Ứng dụng chính :
Được sử dụng rộng rãi cho khuôn đúc nhôm và kẽm , khuôn đúc áp lực thấp

Related products